Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Medicína

Nevhodné do 12 rokov
Diskusia na aktuálnu zdravotnú tému.
Nahradiť choré srdce novým a tak zachrániť život človeka... to je zmysel transplantácie srdca, ktorá patrí medzi najúžasnejšie z prínosov modernej medicíny ľudstvu. Len málo ľudí vie, že počiatky srdcových transplantácií na Slovensku nás kladú na svetovú úroveň. Iba po roka na to čo legenda srdciarov Christian Barnard 3. decembra 1967 transplantoval prvé srdce na svete – ako prvý v bývalom Československu ako aj v strednej a východnej Európe, vložil pacientovi do hrude nové srdce významný slovenský kardiochirurg akademik prof. Karol Šiška so svojím tímom. Operácia sa uskutočnila už v júli 1968 na II. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka tomu myšlienka transplantácie srdca začala byť u nás reálna už pred 44 rokmi. Ďalším míľnikom bolo úspešné realizovanie transplantačných operácií profesorom Fischerom v roku 1998 spolu so spustením systematického programu transplantácie srdca. V Národnom ústave srdcových chorôb pokračujú v tomto diele ďalší špičkoví srdciari, ktorí už vymenili tento životne dôležitý orgán 200 dospelým pacientom. Zdravé srdiečko tiká aj v hrudi 9 malých pacientov Detského kardiocentra. Vynikajúcou správou je, že ich pacienti dosahujú v porovnaní so svetom výrazné predĺženie života. Takto sa Transplantácia srdca stala u nás uznanou metódou pre liečbu pokročilých foriem srdcového zlyhávania, ktoré sa nedarí ovplyvniť liekmi, ani inými metódami.