Medicína

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Diskusia na aktuálnu zdravotnú tému - Balneológia a fyziterapia
Bolesti chrbtice, poúrazové a pooperačné stavy, zničené kĺby od reumy, zápalové ochorenia šliach, svalov, či artrózy váhonosných i drobných kĺbikov - to je iba zlomok ťažkostí, ktoré dokážu riadne potrápiť človeka nielen bolesťami, ale i obmedzením pohybu... našťastie dnes mnohí z nás už vedia, že na ne netreba ísť hneď skalpelom a tabletkami. Veď naši predkovia pred stáročiami s úspechom využívali unikátne liečivé zdroje prírody najmä na liečbu ochorení pohybového aparátu. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - tieto tri špecializované medicínske odbory spoločne vybudovali na Slovensku tradíciu dnešného kúpeľníctva. Ich cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie, alebo zlepšenie telesných, duševných, a sociálnych funkcií pacientov, zlepšenie ich zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie do domáceho či pracovného prostredia. Aké nové metódy využíva slovenská balneológia a fyziatria? Ktoré tradičné slovenské sú stále „svetové“? No najmä a ako sa k nim môžete dostať cez poisťovňu.