Medicína

Nevhodné do 12 rokov
Diskusia na aktuálnu zdravotnú tému.
Vredy predkolenia sú najťažšou komplikáciou chronickej žilovej nedostatočnosti, pričom pod týmto pojmom rozumieme stavy vznikajúce v dôsledku hromadenia žilovej krvi v dolných končatinách pri poruchách spätného toku. Tak vzniká pretlak v žilovom riečisku, žily sa rozširujú a objavujú sa varixy alebo známe kŕčové žily. Žilové chlopne postupne strácajú svoju ventilovú funkciu a neodvádzaná tekutina sa hromadí v podkožnom tkanive. Odtiaľ je už len krôčik k stavu keď vznikne chronický defekt kože, ľudovo nazývaný aj bércový vred. Charakterizovaný je rozpadom tkaniva a jeho nekrotizáciou. Pacient má bolesti, obrovské ťažkosti s pohybom, nehovoriac o estetickom deficite. Žiaľ pacientov s touto diagnózou pribúda. Týmto ochorením trpia až 4% obyvateľov nad 65 rokov. Dnešnou reláciou chceme prispieť k tomu, aby amputácie v dôsledku život ohrozujúcej nekrotizácie vredov predkolenia prenechala medicína už len histórii.