Medicína

Nevhodné do 12 rokov
Diskusia na aktuálnu zdravotnú tému.
Tvrdenie, že práve teraz v pokoji niektorej slovenskej domácnosti ide o život, vôbec nie je prehnané... 40 ľudí každodenne u nás zomrie na akútny srdcový infarkt. Samozrejme, väčšina z nich ani netuší, že aj v ich hrudi už tíško striehne a pripravuje sa na atak. A druhá polovica účastníkov týchto každodenných drám často krát netuší aké sú jeho príznaky. Následky sú fatálne... Nemocnice každý rok prijmú 18.000 Slovákov s Akútnym koronárnym syndróm, a mnohí ďalší to možno nestihnú. Väčšina pacientov po prekonaní príhody nežije plnohodnotne a zostávajú na sociálnych dávkach. Medzi obeťami pribúdajú stále mladší a mladší. Výnimkou dnes už nie sú ani 30- tnici či 40-tnici. Výsledky skúmania životnej a zdravotnej úrovne 20-tich najrozvinutejších štátov OECD poukazujú na fakt, že v úmrtnosti na kardio sme v červených číslach. Dokonca aj v Českej republike - krajine s podobným typom zdravotníctva a podmienkami života sa už úspešne podarilo krivku mortality na kardiovaskulárne ochorenia zvrátiť! Popritom máme vynikajúcich lekárov, máme koronárne jednotky, život zachraňujúce koronárne invazívne výkony. Kde je teda problém? Čo by sme mohli urobiť my všetci? Lebo infarkt je často iba začiatok...