50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Evanjelium o Márii

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Prevzaté predstavenie rockovej opery z Novej scény v Bratislave.
Zmena politického systému po novembri 1989 priniesla do divadelníctva úplne nové súvislosti. V podaní divácky atraktívneho repertoáru sa do plánov našich divadiel dostali inscenácie nazývane "muzikál" - divadlo, ktoré hovorí, spieva a tancuje. Priekopníkom "novej kultúrnej politiky" sa stala bratislavská Nová scéna. Muzikálová "revolúcia" začala v roku 1992, keď 13.marca uviedol Jozef Bednárik na Novej scéne rockovú operu s biblickým námetom Evanjelium o Márii.