MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Katera

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Ľúbostný príbeh mladého hájnika Jana Bimbovie a dvoch mladých žien z ľudu - svojráznej slúžky Katery a peknej ,vážnej gazdovskej dcéry Ili Javorovie.
Televízna filmová adaptácia rovnomennej poviedky Boženy Slančíkovej - Timravy, s použitím motívov aj z iných jej próz, podáva pravdivý obraz o živote ľudu vo vrchárskej obci Polichno. Príbeh filmu Katera je zdanlivo prostý bez nosnejšieho vonkajšieho konfliktu, ktorý možno pokladať za psychologicko-ľúbostný, či portrét dvoch mladých žien z ľudu - bizarne nepeknej, ale svojrázne pôvabnej slúžky Katery a peknej, vážnej gazdovskej dcéry Ili Javorovie - a zároveň za hlboký, zvnútra videný prienik do duše jednoduchého, nezáletného mládenca Jana Binbovie.