Z grúňa do doliny

Vhodné pre všetkých
Folklórny program súboru Ekonóm.