História jedného dokumentu

Dokumentárny film o postojoch a práci evanjelickej cirkvi v Slovenskom štáte.
Dokumentárny film o problematike aktívneho protifašistického odboja predstaviteľov židovskej národnosti. Je postavený na výpovediach osobností židovskej národnosti.