Tour de France 2022
Tour de France 2022

História jedného dokumentu (Brigáda Pavel)

Nevhodné do 12 rokov
Filmový dokument o ilegálnej práci zamestnancov Baťových závodov počas SNP.
Dokumentárny film o problematike aktívneho protifašistického odboja predstaviteľov židovskej národnosti. Je postavený na výpovediach osobností židovskej národnosti.