Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film
Dokumentárny film o histórii kamenárskeho remesla v paralele k súčasnosti, keď zaznamenávame pri obnove historických jadier miest jeho renesanciu. Slovenskí majstri kamenári uplatnili svoju zručnosť pri výstavbe sakrálnych objektov. Film približuje aj zaujímavé archívne materiály - výučné listy, artikuly, zápisy z rokovania cechov kamenárov zo 16.storočia.