Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Priateľstvá padajúceho lístia

Videofilm nakrútený podľa novely Etely Farkašovej. Psychologický príbeh o neľahkom hľadaní nových citových väzieb u starých a osamelých ľudí.