Fenomén21
Fenomén21

Milosrdné lži

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky
Dráma o skupine priateľov v strednom veku a ich vzťahoch, založených často aj na milosrdných lžiach.
Jeden zo skupinky priateľov v strednom veku sa kvôli autonehode dostane do nemocnice. Jeho priatelia sa po dlhom uvažovaní rozhodnú, že napriek tejto udalosti odcestujú na tradičnú každoročnú spoločnú dovolenku. Nielen kvôli pocitom viny, že opustili svojho priateľa v ťažkých chvíľach, sú však ch vzťahy podrobené ťažkej skúške. Neboli totiž k sebe vždy celkom úprimní a tak sú nakoniec nútení priznať sa k viacerým viac či menej milosrdným lžiam.