Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Áno-ume-nie

Prierez tvorbou divadelného súboru Stoka z Bratislavy.