Martin Benka a hudba

Vhodné pre všetkých
Televízny dokumentárny film o málo známom vzťahu maliara Martina Benku k hudbe.
Dokument o málo známom vzťahu Martina Benku k hudbe. 1/2. Jeho obrazy. Rodná dedina Kostolište, obrazy zo života na dedine. Foto z jeho života a štúdia hudby a maliarstva v Prahe. Foto z účinkovania v husľovom kvartete. Hovorí správca pamätnej izby M. Benku maliar Jozef Gavalík. Husle vyrobené M. Benkom. M. Benka pri hre na cimbal. Ľudové motívy v obrazoch M. Benku. Rôzne druhy huslí, sláčiky. Hra na husle. Hovorí Augustín Jurkovič, huslista a pedagóg, ktorý prichádzal s M. Benkom do kontaktu. 2/2. Obrazy M. Benku. Hovorí Milan Novák, jeden z prvých členov sláčikového kvarteta v Martine, foto kvarteta, kde účinkoval aj M. Benka. Hrá sláčikové kvarteto. M. Benka pri hre na husle.