EURO 2020
EURO 2020

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film
Dokumentárny film o majstroch organároch, ktorí tvorili v období vrcholného baroka v kráľovských banských mestách - Kremnici a Banskej Štiavnici. Dve najvýznamnejšie postavy tohto nevšedného remesla boli Martin Zorkovský a Martin Podkonický. Filmový dokument je dôkazom, že organárstvo patrilo medzi stredoveké remeslá, ktoré mali na Slovensku svoje zastúpenie s celoeurópskym významom.