Športová televízia
Športová televízia

Záhrada plná plienok

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízny film o ľuďoch, ktorí majú geneticky postihnuté deti, o ich citových a etických problémoch.
Výskyt genetických chorôb a prevencia proti nim je jedným z najzávažnejších problémov, ktoré musí veda riešiť. Hoci genetika v posledných rokoch výrazne pokročila a takmer denne šokuje ľudstvo novými a novými poznatkami, predsa je tu ešte stále isté percento neovplyvniteľných javov, ktoré spôsobujú človeku, najmä rodičom postihnutých detí, nemalé problémy a množstvo smútku a bolesti. Podľa scenára Zory Krištúfkovej a s vužitím autentických výpovedí rodičov takýchto detí, nakrútil Peter Solan televízny film Záhrada plná plienok, zaoberajúci sa problematikou vrodených genetických porúch. V období vzniku filmu bolo, samozrejme, ešte mnoho faktov nejasných, no jeho posolstvo zostáva nezmenené: Akýkoľvek problém potrebuje k svojmu riešeniu dostatok času a najmä ľudské porozumenie, lásku, toleranciu a ústretovosť. Peter Solan je ambiciózny tvorca, ktorý vo svojich dielach vždy prekračoval konvencie a vášnivo obhajoval výzvy k humanizmu. Jeho režijný postup sa vyznačuje snahou o dokumentárne zachytenie reality a opiera sa o autenticitu a civilnosť situácií i hereckých akcií. Vo všetkých jeho dielach je jasný jeho autorský postoj k téme a pokus o zasiahnutie diváka citovo i intelektuálne. Tento televízny film nakrútili v roku 1979. O neštylizovaný, dokumentárny pohľad kamery sa zaslúžil Alexander Strelinger, svižnosť strihu dodal Maximilián Remeň a hudbu zložil významný tvorca filmovej hudby Zdeněk Liška.