EURO 2020
EURO 2020

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film
Ak človek - umelec pomôže prírode citlivou rukou k ešte väčšej kráse než akú ponúka sama, môžu vzniknúť hodnoty, ktoré prežijú stáročia. Platí to aj o záhradách a parkoch, ktoré sú okrasou slovenských miest a vidieka. V minulosti vznikali tieto záhrady ako súčasť šľachtických sídiel, hradov, zámkov, kaštieľov a kláštorov. Boli dielom majstrov záhradníkov. Spoločenstvá záhradníkov vznikali len tam, kde bola veľká koncentrácia ľudí, ktorí si mohli tento luxus dovoliť. O tvorcoch záhrad napríklad v Betliari, Jasove či Antole - hovoríme v našom dokumentárnom filme.