Športová televízia
Športová televízia

Reláciu najbližšie vysielame

Uzlíky nádeje

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízny poviedkový film o ľudskom utrpení a nádeji.
Tri poviedky - Uzlík tepla, Chlapec a pánboh a Rubári - zobrazujú tri odlišné ľudské príbehy, ktorých spoločným menovateľom je utrpenie a existenčné ohrozenie. Autorom druhej poviedky je Milo Urban, ostatných dvoch Margita Figuli.