Športová televízia
Športová televízia

Slovensko pre začiatočníkov

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Pohľad na slovenskú spoločnosť cez prizmu sociálnych vrstiev. Vo filme sa stretávame s jednotlivými predstaviteľmi prednovembrovej a ponovembrovej generácie, ktorí hodnotia a mapujú svoje vnímanie a pocity z dnešnej doby.
Vo filme sa stretávame s jednotlivými predstaviteľmi prednovembrovej a ponovembrovej generácie, ktorí hodnotia a mapujú svoje vnímanie a pocity z dnešnej doby. Dokumentárny film Slovensko pre začiatočníkov vychádza z rozsiahleho sociologického prieskumu, ktorý vykonala agentúra Publicit a Knut. Podľa mentality, spôsobu života a najmä podľa vzťahu k hodnotám a okoliu, rozdelili autori výskumu Slovákov do 10 najcharakteristickejších povahových typov. Každý z nich reprezentuje inú vekovú a sociálnu vrstvu, každý z nich má jedinečný pohľad na svet okolo seba.
Pohľad na slovenskú spoločnosť cez prizmu sociálnych vrstiev. Vo filme sa stretávame s jednotlivými predstaviteľmi prednovembrovej a ponovembrovej generácie, ktorí hodnotia a mapujú svoje vnímanie a pocity z dnešnej doby.