Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film
Dokumentárny film o vzniku, vývine a súčasnosti cechu vinárskeho. História vinohradníctva, dobové akvarely. Pivnice hradu Červený Kameň. Najstarší vinohradnícky cech v Bratislave. Obrábanie viníc, pivnice, uskladnenie vína, kvasenie, stáčanie, degustácia. Oberačkové slávnosti v Pezinku.