Zemianska česť

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Filmová historická satira na námet románu Jána Kalinčiaka Reštavrácia, ktorej dej sa odohráva v polovici minulého storočia v liptovskom kraji v čase stoličných volieb. Vysmieva sa zo schudobnených zemanov, ktorí sa bez bázne a hany dávajú od jednotlivých kandidátov kupovať...
Filmová historická satira na námet románu Jána Kalinčiaka "Reštavrácia", ktorej dej sa odohráva v polovici 19. storočia v liptovskom kraji v čase stoličných volieb. Autori sa vysmievajú zo schudobnených zemanov, ktorí sa doslova dávajú kupovať od jednotlivých kandidátov. Zemianstvo predstavené v humoreske na jeho typických predstaviteľoch a za typických okolností sa javí v zhode s historickou pravdou ako trieda, ktorá už dohrala svoju spoločenskú úlohu. A to dokazuje udalosť, akou sú voľby župných funkcionárov - reštavrácia. Zemianskych voličov a zemianských kandidátov nezaujíma povážlivo zanedbaný stav krajiny, hoci v celoeurópskom meradle patrí Rakúsko-Uhorsko medzi najzaostalejšie krajiny. Plytká prestíž zemianskych strán a výhľad na obžerské a pijácke orgie sú jedinými cieľmi a záujmami v týchto voľbách. A klamstvo, podvádzanie, vydieranie či podplácanie sú vyskúšanými prostriedkami na ich dosiahnutie. Príbeh sa točí okolo príprav na voľby a boj o zemepánske hlasy medzi dvoma kandidátmi na post vicišpána, Adamom Bešeňovským a Jánom Potockým. Rodina Levických sa pridáva striedavo na stranu Bešeňovských a Potockých.