Zemianska česť

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Filmová historická satira na námet románu Jána Kalinčiaka Reštavrácia, ktorej dej sa odohráva v polovici minulého storočia v liptovskom kraji v čase stoličných volieb. Vysmieva sa zo schudobnených zemanov, ktorí sa bez bázne a hany dávajú od jednotlivých kandidátov kupovať...
Filmová historická satira na námet románu Jána Kalinčiaka Reštavrácia, ktorej dej sa odohráva v polovici minulého storočia v liptovskom kraji v čase stoličných volieb.Vysmieva sa zo schudobnených zemanov, ktorí sa doslova dávajú kupovať od jednotlivých kandidátov...