Dejiny kresťanstva

Televízny dokument o Reformovanej kresťanskej cirkvi.