EURO 2020
EURO 2020

Dejiny kresťanstva

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Prekliaty básnik Samo Bohdan Hroboň.
Televízny dokument scenáristu Vlastimila Kovalčíka o slovenskom mesianistickom básnikovi Samovi Bohdanovi Hroboňovi v réžii Fedora Bartka. Na tragický životný osud a fascinujúce dielo slovenského mesianistického básnika Sama Bohdana Hroboňa /1820-1894/ sa v plnom rozsahu vzťahuje príznakové označenie "prekliaty básnik", ktoré je francúzskej proveniencie. Hroboň ho naplnil a uvedomoval si ho skôr, ako sa ujalo v literatúre a bolo známe vo verejnosti. Jeho súčasníci Hroboňovu tvorbu nielenže nepochopili a podceňovali, ale aj odsudzovali ako nezrozumiteľnú a fantazmagorickú. Hroboňa ako tvorcu nanovo objavila slovenská literárna kritika až v polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia. Zistilo sa , že jeho originálna poézia je dokonca prekurzovská v pomere k najmodernejším trendom v súčasnom svetovom básnictve.