Svedectvo zabudnutého filmu

Nedeľa 11.11.2018


Vhodné pre všetkých

Historický dokument o návšteve generála Piccioneho vo Vajnoroch v roku 1919.

Film je postavený na zachovaných dokument. záberoch Alfonza Drobného, najstaršieho premietača na Slovensku. Bojoval v 1.svetovej vojne, kde bol v pozícii vojenského legionárskeho fotografa a kameramana. Po vzniku republiky sa vo vládnej budove na Gondovej vytvorilo propagačné odd. pre kameramana a fotografov. Piccione bol veliteľom vojenskej správy pre Slovensko, poverený, aby vytvoril provizórnu demarkačnú čiaru medzi Slovenskom a Maďarskom. Potom však generál Pelé začal veliť celej budúcej ČSR.

Nájdete nás na Facebooku