Slováci na Piave

Nedeľa 11.11.2018


Nevhodné do 12 rokov

Dokumentárny film o osudoch slovenských vojakov v 1. svetovej vojne.

Dokumentárny film venovaný slovenským vojakom, ktorí bojovali v I. svetovej vojne v 71.Trenčianskom a 72. Bratislavskom pešom pluku Rakúsko-uhorskej armády. Návšteva pamätných miest v Taliansku a Slovinsku, ktoré majú priamu súvislosť s osudmi tisícov slovenských vojakov, ktorí padli najmä v bojoch pri rieke Piava a rieke Soča. Uvedený vznikol pri príležitosti 90.výročia ukončenia I. svetovej vojny (11.11.1918 - bol podpísaný dokument o ukončení I.sv.vojny).

Nájdete nás na Facebooku