MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Giuseppe Verdi Messa da Requiem

Nevhodné do 7 rokov HD
Záznam koncertu z Dómu sv.Martina v Bratislave.
Verdiho strhujúce vokálno-inštrumentálne dielo patrí k svetovo najčastejšie uvádzaným koncertom. Requiem skomponoval na počesť Alessandra Manzoniho, talianskeho básnika a novelistu, ktorého dielo obdivoval. V čase premiéry bolo preto známe ako Manzoniho requiem. Dielo malo premiéru 22. mája 1874 v chráme San Marco v Miláne a dirigoval ho sám Verdi. Autor ani v Requiem nepopiera svoj operný rukopis – silný rytmus, vznešené melódie a dramatické kontrasty, vyjadrujúce silné emócie, ale aj pocity smútku zo straty priateľa, túžbu človeka po odpustení hriechov i radosť zo spásy. Sólisti - Ľubica Vargicová (soprán), Terézia Kružliaková (mezzosoprán), Miroslav Dvorský (tenor), Gustáv Beláček (bas), Spevácky zbor Umeleckého súboru Lúčnica, zbormajsterka Elena Matušová, Spevácky zbor mesta Bratislavy, zbormajster Ladislav Holásek, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigent Walter Attanasi