Defilé

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Hudobno-zábavný program s Tanečným orchestrom STV a jeho hosťami.