Športová televízia
Športová televízia

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film z cyklu Miestopis cechov a manufaktúr.
Dokumentárny film približuje históriu medovnikárstva a zameriava sa na cechy v banských mestách stredného Slovenska. Zároveň objasňuje technológiu klasických medovníkov i výrobu sviec. Ukazuje aj pretrvávajúcu tradíciu tohoto remesla dodnes. Dokumentárny film predstavuje aj voskára Floriána Ertla z Prievidze, ktorý používa tradičné výrobné postupy.
Dokumentárny film približuje históriu medovnikárstva a zameriava sa na cechy v banských mestách stredného Slovenska. Zároveň objasňuje technológiu klasických medovníkov i výrobu sviec. Ukazuje aj pretrvávajúcu tradíciu tohoto remesla dodnes. Dokumentárny film predstavuje aj voskára Floriána Ertla z Prievidze, ktorý používa tradičné výrobné postupy. , Dokumentárny film približuje históriu medovnikárstva a zameriava sa na cechy v banských mestách stredného Slovenska. Zároveň objasňuje technológiu klasických medovníkov i výrobu sviec. Ukazuje aj pretrvávajúcu tradíciu tohoto remesla dodnes. Dokumentárny film predstavuje aj voskára Floriána Ertla z Prievidze, ktorý používa tradičné výrobné postupy.