Športová televízia
Športová televízia

Dravý nálet panny

Malá televízna hra, ktorá nastavuje satirické zrkadlo niektorým deformovaným javom v medziľudských vzťahoch.