Služby Božie na 1. adventnú nedeľu

Priamy prenos služieb Božích z evanjelického a. v. kostola v Králi.