Tour de France 2020
Tour de France 2020

V službách kráľa

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Karol Smelý, vojvoda Burgundský usporadúva veľkolepé oslavy, ktorými chce zapôsobiť na pozvanú šľachtu a predovšetkým na francúzskeho kráľa, svojho bratranca Ľudovíta XI., po ktorého tróne túži rovnako ako po ruke krásnej Jeanne de Beauvais. Tá však už miluje rytiera Robert de Neuville. Vojvoda Burgundský sa ale neštíti ničoho, len aby dosiahol svoj cieľ.