Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Deti vypovedajú

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Pohľad na stav detského právneho vedomia.
Pohľad na stav detského právneho vedomia v súvislosti s Deklaráciou práv dieťaťa. Film vyrobili na podnet medzinárodnej agentúry OSN pre ochranu detí UNICEF.