Športová televízia
Športová televízia

Miestopis cechov a manufaktúr

Dokumentárny film z cyklu Miestopis cechov a manufaktúr.
Dokumentárny film o preslávených ľudových liečiteľoch z Turca. Turčianski olejkári dedili rodinné receptáre z pokolenia na pokolenie. v 18.storočí ročne odchádzalo z Turca do sveta vyše 3000 olejkárov. vtedy dosiahlo turčianske olejkárstvo najväčší rozmach. , Dokumentárny film o preslávených ľudových liečiteľoch z Turca. Turčianski olejkári dedili rodinné receptáre z pokolenia na pokolenie. v 18.storočí ročne odchádzalo z Turca do sveta vyše 3000 olejkárov. vtedy dosiahlo turčianske olejkárstvo najväčší rozmach.