Absolventi

Nevhodné do 18 rokov Skryté titulky HD
Dokumentárny film o absolventoch Akadémie umení, ktorí sa dostávajú do reality života po skončení školy.
Cieľom filmu Absolventi je predstaviť mladú generáciu študentov a absolventov na Slovensku, ako obrazu strednej Európy, popísať ich postoje a zmeny v myslení a cítení, ktoré sú nevyhnutné v procese získavania nezávislosti a prijímania zodpovednosti za seba a svoje rodiny. Prvý z nich je vyštudovaný herec, momentálne nezávislý tzv. "na voľnej nohe", ktorý prišiel o prácu v leteckej spoločnosti, kde sa zamestnal po sérií neúspechov ako divadelný herec. Potom ako sa ocitol na dlažbe, bez odrobených výplat, rozhodne sa vrátiť ešte raz k tomu, čo ho skutočne baví - k herectvu a uplatniť sa v TV prostredí. Z pocitu nespravodlivosti sa účastní občianskych demonštrácií, ktorých v čase krízy v krajine pribúda, pretože nesúhlasí s tým ako sa krajina, v ktorej žije vyvíja ekonomicky a politicky. Druhý v poradí - absolvent fotografie - je podnikateľ (s dieťaťom na ceste), ktorý sa snaží uživiť čerstvo založenú rodinu podnikateľskou činnosťou - snahou vybudovať úspešnú obchodnú sieť s potrebami pre domáce zvieratá, zatiaľ sa však potýka so stratou a pod nátlakom úspešných rodičov podnikateľov, ktorí mu pomohli obchody rozbehnúť. Stredobodom jeho vesmíru je robota a rodina, na nič iné nemá čas, nezaujíma ho akým smerom sa točí svet. Do tretice je tu študent moderného umenia s odvážnymi názormi a výtvormi. Vo svojich provokatívnych výtvarných dielach sa často zobrazuje nahý. Bude čoskoro končiť svoje štúdiá a robiť životné rozhodnutie ako naložiť so svojim vzdelaním v skutočnom tvrdom svete, kde kultúra nemá svoje miesto. Vie, že sa nebude živiť ako umelec. Premýšľa nad významom ľudskej existencie, zmyslom života, hodnotami spoločnosti a jej smerovaním k zajtrajškom.