Čerešňový chlapec

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Psychologická dráma zo súčasnosti
Psychologická dráma je provokujúcou konfrontáciou dvoch svetov-hodnôt a pseudohodnôt, sveta originálneho hľadačstva a mediálneho lesku. Autorka kombinuje obrazy reality s jej odrazom na televíznom zázname a nazerá do vedomia i podvedomia postáv, z ktorého sa vynárajú spomienky na traumatizujúce zážitky z minulosti. Nazerá do tabuizovaného sveta mentálne retardovaných a paralyzovaných po porážke, altruistických obetavcov i pragmatických cynikov. Šikovne sa zahráva s diváckym očakávaním, pracuje s falošnými stopami, čím posilňuje dramatické napätie rozprávania o rôznych podobách ľudskej komunikácie.