Miestopis cechov a manufaktúr

Dvojka | Piatok 13.12.2019, Súkenníci


Vhodné pre všetkých Audio komentár

Dokumentárny film o starobylom súkenníckom remesle na Slovensku.

Dokumentárny film o starobylom súkenníckom remesle na Slovensku. V 16. a 17. storočí sa stala jednou z najvýznamnejších centier súkenníctva Žilina. Tu vznikla koncom 19. storočia aj žilinská súkenka, ktorej strojný park patril k najmodernejším v Rakúsko-Uhorsku. Vo filme je zachytená celá technológia spracovania súkna, ktorá sa do dnešných čias uchovala v niektorých regiónoch stredného Slovenska v domácej podobe.

Dokumentárny film o starobylom súkenníckom remesle na Slovensku. V 16. a 17.storočí sa stala jednou z najvýznamnejších centier súkenníctva Žilina. Tu vznikla koncom 19.storočia aj žilinská súkenka, ktorej strojný park patril k najmodernejším v Rakúsku-Uhorsku. Vo filme je zachytená celá technológia spracovania súkna, ktorá sa do dnešných čias uchovala v niektorých regiónoch stredného Slovenska v domácej podobe. , Dokumentárny film o starobylom súkenníckom remesle na Slovensku. V 16. a 17.storočí sa stala jednou z najvýznamnejších centier súkenníctva Žilina. Tu vznikla koncom 19.storočia aj žilinská súkenka, ktorej strojný park patril k najmodernejším v Rakúsku-Uhorsku. Vo filme je zachytená celá technológia spracovania súkna, ktorá sa do dnešných čias uchovala v niektorých regiónoch stredného Slovenska v domácej podobe.

Nájdete nás na Facebooku