Šťastie na dobierku

Televízna komédia, ktorá nám prostredníctvom návštev Deda Mráza približuje vážne i menej vážne problémy ľudí žijúcich okolo nás.