Dúhenka

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Rozprávka o strete dvoch svetov - prísnom svete Vládcu prameňov a jeho dcéry Dúhenky, ktorá sa stretáva s ľudskou láskou v ňom.
Vládca prameňov nájde odložené nemluvňa Pramka a neprávom zanevrie na kráľa Zorana. Jeho dcéra Dúhenka však Zorana miluje a napriek otcovmu zákazu sa stáva jeho ženou. Vládca prameňov sa nahnevá a za trest pripraví Zoranovo kráľovstvo o vodu. Po narodení dcéry Rosenky sa Dúhenka rozhodne obetovať pre záchranu kráľovstva a vráti sa na oblohu. Zoran s dcérou dlhé roky márne túžia po stretnutí s Dúhenkou. Rosenka vyrastie, je súca na vydaj, ale pre pytačov má jednu podmienku: musia získať dúhovú vodu. To však dokáže iba Pramko.