Betlehemský večný salaš

Vhodné pre všetkých
Hudobno-scénické vianočné pásmo zostavené zo zbierky kolied Andreja Kmeťa .
Hudobno-scénické vianočné pásmo zostavené zo zbierky kolied Andreja Kmeťa.