Moje obľúbené omyly

Spomienky Borisa Filana a jeho hostí na televízne Vianoce.