Koledníci,vinšovníci, poďte k nám...

Vhodné pre všetkých
Vianočné a novoročné zvyky zo Spiša a Gemera.