Športová televízia
Športová televízia

Dobrodružstvo pri obžinkoch

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia klasickej slovenskej veselohry Jána Palárika.
Televízna inscenácia hry Jána Palárika. Veselohra, ktorá je namierená proti odrodilectvu, proti národnej ľahostajnosti a hlúpemu povýšenectvu. Klasická zápletka, vybudovaná na zámene osôb.