50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Kubo

Televízna inscenácia klasickej slovenskej veselohry Jozefa Hollého.