Vianoce na Honte

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Dokument o adventných a vianočných zvykoch, obyčajoch a ľudových tradíciách v evanjelickej oblasti Hontu.
Vianoce – po hontiansky Kračúm - sa v tejto časti Slovenska začínali tzv. stridžími dňami. Zvyky na Luciu, priadky na Mikuláša, rôzne veštenia a protibosorácke opatrenia pokračovali chystaním sa na Štedrý deň – v dokumente uvidíme práce okolo hospodárstva, pečenie chleba, prípravu tradičných vianočných jedál, vinšovania, chodenie pastiera „kondáša“ po dedine až po vianočnú večeru a služby Božie na Božie narodenie. Vianočné obdobie pokračovalo štefanskou zábavou s gajdošom, volením richtára na starý rok a končilo sa na Troch kráľov trojkráľovou pochôdzkou. Dedinské prostredie zimného Hontu so svojou charakteristickou architektúrou, autentickým nárečím, svojským ľudovým odevom, vianočnými piesňami, riekankami a vinšmi dáva možnosť nahliadnuť do života našich predkov a zároveň odzrkadľuje mieru zachovania a uplatňovania tradičných zvykov v súčasnosti. Účinkujú: Detský folklórny súbor Malá Bažalička z Príbeliec, Folklórna skupina zo Sucháňa, Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec, Ľudová hudba Dezidera Oláha zo Sucháňa a ostatní obyvatelia Hontu.