Tichá noc

Vhodné pre všetkých
Hudobný videoklip s Adrienou Bartošovou a Bercom Baloghom aj v posunkovej reči.
Tichá noc - hudobný videoklip s Adrienou Bartošovou a Bercom Baloghom, ktorý pre nepočujúcich interpretuje anjelik v posunkovej reči.