Ako sa Štrbania s Važťanmi o bujaka Šándora pasovali

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Komédia o tom čo všetko spôsobil únos bujaka Šándora...
Televízna inscenácia komédie. Traja mládenci z Važca po hádke v štrbskej krčme tajne odviažu bujaka Šándora, ktorý sa zatúla až do Važca. Do Štrby má prísť na návštevu biskup, no strata bujaka pripraví štrbanom krušné chvíle. Važťania nechcú bujaka vrátiť, no napokon spor vyhrajú štrbania. Obe dediny sa zmieria, ale v tom zmätku sa akosi pozabudne na biskupa...