Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Tri svadby

Ľahká konverzačná komédia podľa hry Ladislava Nádašiho - Jégého "Krpčeky svätého Floriána".