Putovanie vtákov

Nevhodné do 7 rokov Audio komentár
Dokumentárny film o živote sťahovavých vtákov.
Film nie je klasickým dokumentom slúžiacim na vzdelávacie alebo informatívne účely, skôr je umeleckým stvárnením spôsobu života, problémov a životných etáp operených zvierat. V nádherných záberoch filmovaných zo zeme i z neba vystupujú vtáky ako hlavné postavy s vlastnými príbehmi, to všetko doplnené občasným komentárom a krásnou hudbou.