Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film
Dokumentárny film, ktorý sa zaoberá históriou mincovníctva na Slovensku. Po prvý raz komplexne spracováva oblasť razidiel a výrobných prostriedkov kremnických minciarov. Tunajšia minciareň patrila k najvýznamnejším v Rakúsko-Uhorsku. V polovici 18.storočia sa tu razilo 70 percent všetkých dukátov. Film je dôkazom bohatej tradície minciarov na Slovensku.